Voor wie?

inBeweging richt zich in eerste instantie op mensen met o.a. motorische beperkingen bijvoorbeeld ten gevolge van de ziekte van Parkinson, MS of reuma. De bewegingsprogramma's zijn echter ook heel geschikt voor eenieder die wat extra's aan beweging wil doen, maar niet houdt van sport, trainen met apparaten, fitness of het volgen van reguliere danslessen - of voor wie die vormen van beweging te inspannend zijn of zijn geworden.

inBeweging ondersteunt en verbetert motoriek, coördinatie, kracht, evenwicht, houding en flexibiliteit en draagt bij aan een algeheel gevoel van welzijn. Er wordt bewogen op uitnodigende muziek, die enerzijds stimulerend, anderzijds ontspannend werkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lessen bieden, in overleg, plaats aan mensen in verschillende stadia van de genoemde aandoeningen en voor iedereen geldt dat je, ondanks beperkende factoren, meer kunt dan je denkt! 

Bij inBeweging is het uitgangspunt niet zozeer het niet-kunnen als wel het kunnen, ongeacht leeftijd, conditie of eerdere dans- of bewegingservaring. Hoe belangrijk het dansen is, voor o.a. mensen met Parkinson, wordt overtuigend benadrukt in de uitzending van ParkinsonTV die gaat over Parkinson en dans: 

www.parkinsontv.nl/uitzending-27-18-november-2016/gemistdetail

Bij inBeweging staan plezier en intentie voorop. En, zoals Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie, zegt: 'Bewegen is je brein masseren'.

Partners, begeleiders, mantelzorgers of andere geïnteresseerden uit de omgeving van de deelnemers zijn van harte welkom om mee te doen aan de lessen.