Nieuws/Agenda

2020

* Op 9 januari begint er weer een nieuwe serie lessen. Nieuwe deelnemers zijn welkom, instromen is op ieder moment mogelijk! Zie voor lestijden en data 'Praktische zaken en contact', of bel of mail Dorothée..

2019

* Op 3 oktober gaat Dorothée weer van start met de eerste serie lessen van het nieuwe seizoen. Een maand later dan gepland, omdat veel mensen nog met vakantie waren of gingen - tekenend voor hun vitaliteit! Enthousiaste oude getrouwen komen terug, nieuwe deelnemers zijn welkom. Zie 'Praktische zaken en contact' voor lesdata, plaats en tijd.

Op Hoeve Loevestein in Donderen hebben de inBeweging-sessies inmiddels ook een mooie regelmaat gekregen. Dorothée danst daar nu 1x per maand met de bewoners, die allen dementerend zijn, maar die genieten van de vonken en spranken die door de muziek en het dansen bij hen gegenereerd worden. Bij iedere les is er assistentie van een of meer familieleden van de bewoners en iemand van de verzorging, zodat er een grote mate van individuele aandacht en direct, ook fysiek, contact gewaarborgd is.

Alweer de laatste serie lessen van het huidig seizoen! Na de paas- en meivakantie start inBeweging weer op donderdag 9 mei, de laatste les voor de zomervakantie is op 11 juli. Zie voor alle lesdata en verdere bijzonderheden de pagina 'Praktische zaken en contact'.

 

* inBeweging bestaat 3 jaar! De lessen in de stad Groningen gaan dus hun 4e jaar in, met een trouwe en enthousiaste groep dansers, die ook nieuwe deelnemers van harte welkom heten. Mensen met Parkinson, met klachten van reumatische aard, evenwichtsproblemen, stijfheid, of gewoon alleen maar behoefte aan dansant bewegen op mooie muziek, vinden elkaar wekelijks in de prettige en intieme ambiance van het Vrijdagtheater. Hier gaat het niet om pasjes, figuren, links of rechts - en toch wordt er gedanst. Immers: iedere beweging kan een dansbeweging zijn!

Ben je nieuwsgierig, geïnteresseerd? Schroom niet, voel je welkom voor een gratis, vrijblijvende proefles! Zie 'Praktische zaken en contact' voor data en lestijden.

 

2018

 

* Al op 17 december was Dorothée opnieuw te gast op Hoeve Loevestein! Zowel bij de bewoners als bij begeleiders was er groot enthousiasme over de workshop inBeweging op 5 november en dus kwam er meteen een nieuwe uitnodiging. Mogelijk komt er in 2019 een vervolg op regelmatige basis.

 

* Op 5 november gaf Dorothée een workshop inBeweging op Hoeve Loevestein in Donderen (Drenthe). Zij deed dit op uitnodiging van de kinderen van één van de bewoners: Hoeve Loevestein stimuleert dat familie bijzondere activiteiten aandraagt. De workshop werd met enthousiasme en plezier gevolgd worden door een tiental bewoners, deels mensen met Parkinson, deels dementerenden.

 

* Oktober: ontwikkelingen in de Maartenshof! Danstherapeute Ans Kremer gaat in een pilot danslessen in de Maartenshof verzorgen. Op initiatief van Dorothée is hiermee de eerste stap naar een netwerk gezet, waarbinnen meerdere dansdocenten met een specifieke belangstelling voor en vaardigheden op het gebied van dansen met ouderen in stad en provincie Groningen aan de slag kunnen gaan. Ieder van hen werkt vanuit een eigen achtergrond, de missie is echter dezelfde en de werkwijzen ontlopen elkaar niet in grote mate. Binnen dit netwerk is dansen met Parkinson een speerpunt, maar evenzeer het dansen met andere problemen van neurologische aard, reumatische klachten, ME of dementie in een vroeg stadium. Vanuit inBeweging hoopt Dorothée dat een lang gekoesterde wens in vervulling zal gaan: een hecht netwerk van dansdocenten die binnen hun eigen verantwoordelijkheid opereren, maar continu in overleg met elkaar zijn en ideeën en visie uitwisselen.

 

* Eind april/begin mei nam Dorothée in het zorgcentrum De Pelsterhof in Groningen drie groepssessies waar voor de fysiotherapeute, die in die periode met vakantie was. Een bijzondere vraag vanuit de Pelsterhof, getriggerd door één van de Parkinsondansers die lange tijd heeft deelgenomen aan inBeweging, maar voor wie het inmiddels helaas onmogelijk is geworden om de wekelijkse reis naar het Vrijdagtheater te ondernemen. Mohammed en de berg...

* Op 14 maart gaf Dorothée een inBeweging gastles tijdens het Parkinson Café in de Maartenshof in Groningen. Het was een mooie gelegenheid om kennis te maken met deze dansvorm, die weldadig is voor lichaam en geest, die geen specifieke eisen aan de dansers stelt en die iedereen de mogelijkheid biedt om op zijn of haar niveau en in een eigen tempo en met zelfgekozen intensiteit mee te doen! De c. 25 deelnemers hebben genoten en zongen spontaan mee met Buona sera, signorina! Parkinson en beweging plus stem - daar ligt een prachtig terrein braak!

 

* Een nieuw jaar, een nieuwe serie lessen. inBeweging maakt zich op voor haar tweede verjaardag op 1 februari! Steeds meer mensen vinden de weg naar deze bijzonder vorm van dansant bewegen waaraan ieder van hen naar eigen goed-voelen mee kan doen en die, op allerlei niveau's, ook voor ieder van hen weldadig is: voor mensen met de ziekte van Parkinson, met klachten van reumatische aard, mensen die een TIA hebben gehad - en mensen die het, zonder dat er direct sprake is van een ziekte-gerelateerde bewegingsbeperking, heerlijk vinden om hun lijf op deze manier los te maken en te houden.

De nieuwe serie lessen start op donderdag 11 januari, zie Praktische zaken en contact voor meer informatie.

 

2017

 

* De tweede editie van het festival De Kunst van het Ouder Worden vond plaats op vrijdag 29 september in het Groninger Forum. Dorothée gaf op deze dag twee workshops Dansen met Parkinson of reuma - of gewoon omdat het fijn is om te doen!, die een doorslaand succes waren. 

 

* Het nieuwe seizoen is begonnen en met enige vertraging ging op 12 oktober  een nieuwe serie inBeweging lessen van start. De enthousiaste dansers van  het vorig jaar kwamen terug én er is plaats voor nieuwe deelnemers! Je bent altijd welkom voor een vrijblijvende, gratis proefles en instromen is op ieder moment mogelijk. Zie Praktische zaken en contact voor details.

 

* In het najaar zal Dorothée haar overleg met de mensen van Punt voor Parkinson en de Maartenshof vervolgen.  Vanuit deze instellingen is er een grote belangstelling voor het opzetten van inBeweging lessen op hun locatie. Binnenkort zullen er proeflessen plaatsvinden voor verschillende groepen. Houd  de website in de gaten voor nader nieuws!

 

* Op vrijdag 12 mei gaf Dorothée drie workshops  ter gelegenheid van de 'dag van de verpleging' van het Noorderpoort College, vestiging Winschoten. De zorgleerlingen werden daarmee in de gelegenheid gesteld om het dansant bewegen voor mensen met uiteenlopende vormen van (neurologische) motorische beperkingen aan den lijve te ondervinden en deze kennis mee te nemen in hun toekomstige loopbaan.

 

* Op donderdagavond 6 april gaf Dorothée een inleiding en workshop aan de bij ParkinsonConnect aangesloten fysiotherapeuten in de provincie Groningen. De workshop werd door de aanwezigen zeer enthousiast ontvangen.

* inBeweging is in beweging! In de loop van februari en maart is er een aantal nieuwe dansers bij gekomen. Door de opbouw van de les kan iedereen dansen! -  maar soms is er een rollator of rolstoel nodig om in de studio te komen. Er is in het Vrijdagtheater een heel mooie, geheel gelijkvloerse locatie gevonden, waar het tevens mogelijk is om twee lessen aan te bieden, zodat de huidige groep, die wat uit zijn krachten was gegroeid, in tweeën gedeeld kon worden. Zie Praktische zaken en contact voor details.

* In Assen kan bij voldoende belangstelling een inBeweging cursus van start gaan! Vorig jaar gaf Dorothée een inBeweging gastles tijdens het Parkinson Café in Assen. De les werd dermate enthousiast ontvangen door de aanwezige groep mensen met Parkinson en mantelzorgers dat besloten werd in Assen een geschikte ruimte te zoeken. Deze is gevonden in de Maasstee.

Voor nadere details en data: zie Praktische zaken en contact

 

* Donderdag 16 februari gaf Dorothée een gratis toegankelijke proefles in het kader van het clusterprogramma Survival of the Unfittest, dat van 10 - 18 februari plaatsvond in het Grand Theatre te Groningen.

 

Vrijdag 10 februari was de prachtige voorstelling die Marlien Seinstra in Leeuwarden maakte met haar groep parkinsondansers te zien  in het Grand Theatre in Groningen. De groep danste Dans Vecht Huil Bid Lach Werk en Bewonder voor een enthousiast publiek in een vrijwel volle zaal. Mooi, verrassend, meeslepend en ontroerend en gevolgd door een zeer geanimeerd nagesprek. Begin december ontving De DansDivisie voor deze voorstelling de jaarlijkse prijs van Kracht uit Kunst. Op onderstaande link licht Hedy d'Ancona haar keuze voor dit project gloedvol toe: https://youtu.be/IVuNscqrGtw

De voorstelling vond plaats in het kader van het clusterprogramma Survival of the Unfittest, dat van 10 - 18 februari werd gehouden in het Grand Theatre te Groningen. 

2016

* Vrijdag 11 november: Nationaal ParkinsonNet Congres voor de noordelijke provinciën te Zwolle. Dorothée verzorgde op deze dag twee parallelsessies, in de vorm van een inleiding en workshop inBeweging, voor medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen, fysio- en ergotherapeuten en logopedisten. Beide workshops waren geheel volgeboekt.

* Zaterdag 8 oktober: Parkinson Grand Café voor de drie noordelijke provinciën in het UMCG te Groningen. Dorothée werd in de gelegenheid gesteld iets over inBeweging te vertellen en een vooraankondiging te doen van de prachtige voorstelling die Marlien Seinstra in Leeuwarden met haar parkinsondansers heeft gemaakt.

 

* Maandag 12 september gaf Dorothée een zeer goed ontvangen  inBeweging gastles tijdens het recent opgezette Parkinson Café in Emmen. Een deelnemer:'Wat heerlijk om dit zonder gêne te kunnen doen!'

* Donderdag 12 mei gaf Dorothée een inBeweging gastles tijdens het Parkinson Café in Stadskanaal. Een enthousiaste groep van c. 25 (mensen met Parkinson, echtgenoten/mantelzorgers, verpleegkundigen en een stagiaire) kwam, ondanks het prachtige weer, opdagen. De les smaakte naar meer, mogelijk volgt er volgend jaar een tweede.

 

* Donderdag 14 april gaf Dorothée, in opdracht van MSwerkgroep Noord, in Veendam een inBeweging proefles voor een enthousiaste groep mensen met MS.

 

* Zondag 10  april: Geluksroute Groningen! Tussen 11.00 en 14.15 uur konden gelukszoekers in de breedste zin van het woord korte inBeweging introductielessen volgen in het Centrum voor Oude Muziek & Dans aan de Nieuwe Kijk in het Jatstraat 49. Zie voor nadere details en de volledige Geluksroute: www.geluksroute.nu

* Najaar 2015 gaf Dorothée haar eerste korte presentaties tijdens Parkinson Cafés in Appingedam en Groningen. In Groningen werd dit opgevolgd door een gastles op De Maartenshof, sinds mei 2016 de locatie voor Punt voor Parkinson.